'UA-70859835-1'
Loading
Jag ser till att företag och människor blir bättre på vad de gör

Kontakt

Magnus arbetar med

Affärsutveckling
Affärsrådgivare som hjälper entreprenörer och företag att öka sin lönsamhet genom att skapa positiva resultat.
Ledarskap
Ledarskapsutveckling för dig som är chef och vill ta dig vidare i ditt ledarskap. Eller för dig som sitter i en ledande befattning och behöver stöd i svåra frågor.
Organisation
Organisationsutveckling med fokus på individen i det stora hela. Hur vi finner essensen i er organisation och hur den används för att växla upp.
Coaching
Oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet, är coaching ett fantastiskt verktyg som hjälper dig att utnyttja dina styrkor och resurser för att maximera dina prestationer eller att finna nya möjligheter.
Försäljning & Marknadsföring
Försäljningsutveckling med fokus på effektivitet och lönsamhet ur ett holistisk och pragmatiskt synsätt. Hur man skapar en stark säljkultur.

ATT SKAPA RESULTAT GENOM ATT ARBETA MED BETEENDEWe are the changes we make

Magnus Green

Oavsett om ni ska höja resultat, bli bättre på det ni redan gör eller ta er an nya utmaningar – Vad är det som gör skillnad för att Ni ska lyckas?

Finns det något framgångsrecept för att skapa en positiv känsla av ”Can Do” och stark vilja som håller hela vägen? – Absolut, viljans makt speglar sig i allt vi gör, i attityder, beteenden, engagemang, samarbeten, företagskulturer och påverkar definitivt våra resultat.

Jag är affärsutvecklare och executive coach som hjälper dig och ert företag att skapa bättre resultat genom att utveckla människors agerande och beteende. Genom 30 års näringslivserfarenhet och stort engagemang, utmanar jag – Och säkerställer positiva förändringar hos er – Som syns ända ner på sista raden!

Magnus Green

Business Consultant & Executive Coach

Jag svarar gärna på dina frågor via telefon 072-325 48 96 eller info@mgn-consulting.com

EFFEKTIV FÖRÄNDRINGSLEDNINGEn framåtriktad process

All förändring är en process beroende på vad målet är. Det kan vara ett Personligt-, Organisations-, Ledarskaps- eller Försäljningsmål, litet som stort.

Jag säkerställer och hjälper individer och företag att ta riktning och i mål med hjälp av hållbara strategier som utgår från var ni är och vart ni ska (mål).

Att ni dessutom lär känna nya sidor av er själva och/eller er organisation – Gör er inte bara starkare – Utan ger er även insikt i outnyttjade potentialer och energi framåt i förändringsprocessen.

 

DIGITALISERINGEra outnyttjade potentialer

Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för företag och dess verksamheter.

Vad är då digitalisering?

Digitalisering handlar om att använda digital teknologi för att stödja och uppnå verksamhetens eller företagets mål. Det kan vara mål för produktion, sälj, marknad, kommunikation och personal mfl.

Det kan handla om ökad effektivitet eller bättre, snabbare utveckling av verksamheten – till att finna nya produkter/tjänster – nå ut till nya kunder, bearbeta nya marknader.

Vad behöver Ni göra i ert digitaliseringsarbete?

Jag svarar gärna på dina frågor via telefon 072-325 48 96 eller info@mgn-consulting.com

TILLSAMMANS FINNER VI LÖSNINGAR PÅ ERA UTMANINGAROch vinsterna för Er

Jag brinner för utveckling av individer och organisationer. Mitt arbete bottnar från egna erfarenheter inom näringslivet där jag bl.a. arbetat med förändringsarbete med olika kulturer och beteenden som gett mig en bred bas att agera utifrån. Att skapa långsiktiga resultat innefattar hårt arbete med fokus på rätt saker – Och att inte ge upp!

Jag vet vad rätt verktyg och starkt personligt ledarskap kan göra för att t.ex.

Digitalisera verksamheter

Höja medarbetarengagemang – Öka energi och motivation

Effektivisera individer & organisationer

Maximera försäljning

Till att finna inneboende potentialer & höja prestationer hos individer och företag

Jag samarbetar med människor och företag som värdesätter skräddarsydda affärsuppdrag där min flexibilitet, inspiration och resultatfokus löser de behov Ni har.

Jag säkerställer att ni på bästa och effektivaste sätt tar er igenom de utmaningar och förändringar som ni ställs inför.  Jag agerar på ett prestigelöst, närvarande och grundat sätt där jag utmanar Era invanda mönster och vanor – allt för att Ni ska komma till nya insikter vilket ger de positiva bestående resultat som ni satt upp som mål.

Genom ett genuint ledarskap och med ett coachande förhållningssätt skapar jag en stark plattform för alla mina klienter att agera utifrån, oavsett om det är i egenskap av näringsliv eller privatliv. Min passion är helt enkelt – Er positiva förändring!

Undersökningar visar att ROI (return of investment) för coaching ligger på 6-8 gånger pengarna och enligt studier som ICF (International Coach Federation)* gjort, är fördelarna och vinsterna många.

70% I ÖKAD ARBETSEFFEKTIVITET
70%
61% I ÖKAT AFFÄRSMANNASKAP
61%
75% FÖRBÄTTRING I SINA RELATIONER
75%
67% FÖRBÄTTRAD WORK/LIFE BALANS
67%

Källa: ICF Global Coaching Client Study via PricewaterhouseCoopers

NYHETERSenaste inläggen

2017-11-28

Startup erbjudande i ledarskapsutveckling

2015-12-03

Haft förmånen att hålla inspirations

2015-10-28

As a professional coach with more than 20 years of

KUNDER

Top