Affärsutveckling

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Utmaningar möter vi ständigt då vi lever och agerar i en agile värld. Detta ställer höga krav på verksamheter och personal att vara flexibla och förändrings benägna utefter förutsättningar och marknadskrafter. Hur vi bemöter(attityd) och planerar för förändring, avgör oftast utgången och dess resultat.

Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer.

Många moderna företag driver idag en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina marknader.

Affärsutveckling berör vision, mål, strategi, taktik och den operativa utvecklingsfasen med efterföljande analys. Jag hjälper Er att få till en klar strategi som bygger på att det finns en realiserbar affärsidé där värdeskapande kan utveckla/skapa relationer med kunder och partners. Strategin ska säkerställa att Ni utvecklas i enlighet med Era visioner och mål. Analysen ska leda till att hitta lösningar på problem eller att se nya möjligheter och därmed skapa utveckling och tillväxt. Affärsutvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktat för att optimera mindre utvecklingsprocesser.

Den primära utkomsten för affärsutveckling är affärsplanering och det konkreta resultatet är Er affärsplan.

Jag hjälper Er med affärsutveckling i samband med,

 • Företagsstart (Rådgivning)
 • Förnyelseprocesser
 • Styrelse/advisoryboards
 • Ledarskap
 • Personal (Talent management)
 • Optimering & effektiviserings åtgärder (Digitalisering)
 • Kriser
 • När organisationen står inför nya utmaningar

Listan kan göras lång – Vad eller vilka är era utmaningar?

 

Affärsutveckling är skapandet av ett långsiktigt värde för en organisation och dess kunder

 


Export satsning

Har ni tankar på att etablera er utanför Sveriges gränser – eller är ni redan på gång?

Jag har mer än 15år bakom mig att arbeta med etablering/entering på nya marknader dels B2B, dels under egen flagg (B2C).

Min expertis, tillsammans med mina lokala samarbetspartners, ligger huvudsakligen i Europa och Asien, men jag täcker även andra områden.

Jag hjälper er med,

 • Market entry plan
 • Enabling av partners, distributörer agenter etc.
 • Affärsrådgivning på plats med lokala samarbetspartners
 • Affärsavtal

 

Affärsutvecklings tjänsterna sammanfattar 30 års erfarenhet från näringslivet där jag agerat i olika roller internationellt som nationellt.

Jag svarar gärna på dina frågor via telefon 072-325 48 96 eller info@mgn-consulting.com