Affärsutveckling

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Utmaningar möter vi ständigt då vi lever och agerar i en agile värld. Hur vi bemöter och ibland faktiskt kan planera för pro-aktiv förändring avgör oftast utgången och dess resultat.

Nedan är några exempel på utmaningar som företag behöver eller vill adressera,  allt från “Strategy management” – ledningens behov av att vässa sitt strategiarbete, till “Ledarship praxis” – chefer som behöver bygga en gemensam syn på ledarskap till ”Talent management” – hur organisationen kan rusta och vidareutveckla sina talanger.

Vässa och ta till vara vår styrelsekompetens

Höja strategiarbetet i vår ledningsgrupp

Få en bättre exekvering och uppföljning av våra strategier och mål

Få till scenario planning – Omvärlds analys där vi hittar nya trender/produkter

Digitaliseringen kräver omställning av vår verksamhet 

Våra säljare behöver bli bättre i sina affärskunskaper (affärsmannamässighet)

Höja våra chefer och bygga en gemensam syn på deras ledarroller

Våra chefer har svårt att axla budgetansvar, vilka begrepp/modeller behöver vi fylla på med

Hur kan vi utveckla våra talanger och få dem att stanna samt attrahera nya

Våra HR-ansvariga behöver uppdatera sina kunskaper inom coachande ledarskap

Nya processer, gamla processer kanske t.o.m. för många processer

Listan kan göras lång – Vad eller vilka är era utmaningar?


Export satsning

Har ni tankar på att etablera er utanför Sveriges gränser – eller är ni redan på gång?

Jag har mer än 15år bakom mig att arbeta med etablering/entering på nya marknader dels B2B, dels under i egen flagg (B2C).

Min expertis, tillsammans med mina lokala samarbetspartners, ligger huvudsakligen i Europa och Indien, men jag täcker även andra områden.

Jag hjälper er med,

Market entry plan

Enabling av partners, distributörer agenter etc.

Affärsrådgivning på plats med lokala samarbetspartners

Affärsavtal

 

Affärsutvecklings tjänsterna sammanfattar 30 års erfarenhet från näringslivet där jag agerat i olika roller internationellt och nationellt.

Jag svarar gärna på dina frågor via telefon 072-325 48 96 eller info@mgn-consulting.com