Affärsutveckling

VILKA ÄR ERA UTMANINGAR?

Utmaningar möter vi ständigt då vi lever och agerar i en agile värld. Detta ställer höga krav på verksamheter och personal att vara flexibla och förändrings benägna utefter förutsättningar och marknadskrafter. Hur vi bemöter(attityd) och planerar för förändring, avgör oftast utgången och dess resultat.

 

De flesta företag driver idag en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina marknader. Affärsutveckling berör vision, mål, strategi, taktik samt den operativa utvecklingsfasen med efterföljande analys. Vi hjälper Er att få till en klar strategi som bygger på att det finns en realiserbar affärsidé där värdeskapande kan utveckla/skapa relationer med kunder och partners. Strategin ska säkerställa att Ni utvecklas i enlighet med Era visioner och mål. Analysen ska leda till att hitta lösningar på problem eller att se nya möjligheter och därmed skapa utveckling och tillväxt. Affärsutvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktat för att optimera mindre utvecklingsprocesser.

 

Utvecklingstjänster

 • Företagsstart
 • Förnyelseprocesser
 • Styrelse/advisoryboards
 • Ledarskap
 • Personal
 • Optimering & effektivisering (Digitalisering)
 • Kriser
 • När organisationen står inför nya utmaningar

Export satsning

Har ni tankar på att etablera er utanför Sveriges gränser – eller är ni redan på gång?

Vi har lång erfarenhet bakom oss att arbeta med etablering/entering på nya marknader dels B2B, dels under egen flagg (B2C).

Vår expertis, tillsammans med lokala samarbetspartners, ligger huvudsakligen i Europa och Asien, men täcker även andra områden.

Utvecklingstjänster

 • Market entry plan
 • Enabling av partners, distributörer agenter etc.
 • Affärsrådgivning på plats med lokala samarbetspartners
 • Affärsavtal

Affärsutvecklings tjänsterna sammanfattar 30 års erfarenhet från näringslivet där vi agerat i olika roller internationellt som nationellt.

Vi svarar gärna på dina frågor via telefon 072-325 48 96 eller info@mgn-consulting.com