Coaching

LÖSNINGAR PÅ ERA UTMANINGAR

Utmaningar och svårigheter är något vi möts av i livet, förändringar och även motgångar, stora som små. Verkligheten kräver alltid lite mer av oss. Det kan vara inom näringsliv såväl som privatliv, kultur och idrott. Här gör coaching verkligen den stora skillnaden – då vi alltid utgår ifrån dig, där du befinner dig idag och vart du ska(dina mål).

 

Vi kan inte förändra andra – bara oss själva

 

Coaching

är främst ett partnerskap med dig som klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dig att maximera din personliga och professionella potential. Långt längre än vad du någonsin vågat tro!

Att kortfattat beskriva en coach, någon som för en annan människa, eller grupp av människor från en plats till en annan, mot sina mål och i sin egen utveckling. Processen är från nuet och är framåtriktad, tillskillnad mot t.ex. psykoterapi.

Som coach har jag många verktyg som tillåter och möjliggör din resa mot drömmar och mål – förverkligar medvetenhet och transformering!

Transformering kan ta sig många uttryck och alla som har varit i den processen, kan reflektera till den känslan som uppstår i själva transformeringen. Som en klient uttryckte sig,

 

Nu tror jag inte bara på att jag kan, utan jag både vet, ser, hör, känner och vill

 

I vårt samarbete

skapar och bygger jag en stark medvetandegrund för dig som klient att stå på. En tydlig och fast grund möjliggör positiva resultat efter dina beslut och mål!

Jag agerar prestigelöst och fullt närvarande och jag kommer att hjälpa dig med de utmaningar du står inför. Det kan vara prestationer som du vill höja eller livsavgörande förändringar.  Det kan handla om  svåra frågor som kan kännas övermäktiga eller för många och därmed svåra att urskilja. Du får hjälp att finna dina svar i form av professionell samtalsterapi där du är centrum, där du verkligen blir sedd och hörd. Jag kommer att ge dig kraftfulla verktyg som du själv kan ta fram när du behöver.

 

Etik och moral

är två viktiga ingredienser som professionellt utbildad ICF*-coach. Jag förpliktar mig till att tillämpa ICFs kärnkompetenser och att hålla mig ansvarig enligt ICFs etiska riktlinjer. Jag lyder dessutom under sekretess.

 

Mentorskap

är något jag också utövar, inom ramen för mina övriga kompetenser och erfarenheter. Detta  kan vara ett bra komplement till dig och där du står i din yrkesroll och ska inte betraktas som coaching, utan mer som mental rådgivning.

 

Kvalitets tänk

från början till slut – från tanke till handling. I samarbetet klargörs vilket ansvar som vilar på respektive klient och coach – detta görs med en tydlig coach överenskommelse vid det inledande mötet. Här kan du som klient även definiera målet/målen med samarbetet, om du så önskar.

I samband med sista sessionen utvärderas hela samarbetet och dess resultat – allt för att säkerställa hög kvalitet och klient nöjdhet!

 

Coaching är en medveten investering i dig själv – för den människa du vill vara

Jag svarar gärna på dina frågor via telefon 072-325 48 96 eller info@mgn-consulting.com

ICF logo