Coaching

LÖSNINGAR PÅ ERA UTMANINGAR

Utmaningar och svårigheter är något vi möts av i livet, förändringar och även motgångar, stora som små. Verkligheten kräver alltid lite mer av oss. Det kan vara inom näringsliv såväl som privatliv, kultur och idrott. Här gör coaching verkligen den stora skillnaden – då vi alltid utgår ifrån dig, där du befinner dig idag och vart du ska(dina mål).

Vi kan inte förändra andra – bara oss själva

Coaching

är främst ett partnerskap med dig som klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dig att maximera din personliga och professionella potential. Långt längre än vad du någonsin vågat tro!

I vårt samarbete

skapar och bygger vi en stark medvetandegrund för dig som klient att stå på, för att konkretisera vad som behövs göras för att nå era mål! Det kan vara prestationer som du vill höja eller livsavgörande förändringar.  Det kan handla om svåra problemställningar i arbetsliv eller privatliv. Du får hjälp och stöd av professionell samtalsterapi där du är centrum och får ta del av kraftfulla verktyg som du själv kan ta fram när du behöver.

Etik och moral

är två viktiga ingredienser som professionell ICF coach, jag tillämpar även ICFs etiska riktlinjer. Jag lyder dessutom under sekretess.

Mentorskap

är något jag också utövar, inom ramen för mina övriga kompetenser och erfarenheter. Detta  kan vara ett bra komplement till dig och där du står i din yrkesroll och ska inte betraktas som coaching, utan mer som mental rådgivning.

Kvalitets tänk

från början till slut – från tanke till handling. I samarbetet klargörs vilket ansvar som vilar på respektive klient och coach – detta görs med en tydlig coach överenskommelse vid det inledande mötet. Här kan du som klient även definiera målet/målen med samarbetet, om du så önskar.

I samband med sista sessionen utvärderas hela samarbetet och dess resultat – allt för att säkerställa hög kvalitet och klient nöjdhet!

Jag svarar gärna på dina frågor via telefon 072-325 48 96 eller info@mgn-consulting.com

ICF logo