Coaching

Utmaningar

är något vi möts av i livet, förändringar och även motgångar, stora som små. Verkligheten kräver alltid lite mer av oss.

Det kan vara inom näringsliv såväl som privatliv, kultur och idrott. Här gör coaching verkligen den stora skillnaden – då vi alltid utgår ifrån dig.

 

Coaching

är främst ett partnerskap med dig som klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dig att maximera din personliga och professionella potential. Långt längre än vad du någonsin vågat tro!

 

En coach är någon som för en annan människa, eller grupp av människor från en plats till en annan, mot sina mål och i sin egen utveckling. Processen är från nuet och är framåtriktad, tillskillnad mot t.ex. psykoterapi.

 

Magnus

skapar och bygger en stark medvetandegrund för dig som klient att stå på. En tydlig medvetandegrund möjliggör dina beslut och mål!

Magnus kommer att hjälpa dig med de utmaningar du står inför. Det kan vara prestationer som du vill höja eller livsavgörande förändringar.  Det kan handla om  svåra frågor som kan kännas övermäktiga eller för många och därmed svåra att urskilja. Du får professionell hjälp att finna dina svar i form av professionell samtalsterapi där du är centrum, är du verkligen blir sedd och hörd. Magnus kommer att ge dig kraftfulla verktyg som du själv kan ta fram när du behöver.

 

“Livshjulet utkristalliserade vad jag behövde fokusera på!”

 

Etik och moral

är två viktiga ingredienser som professionellt utbildad ICF*-coach. Magnus förpliktar sig till att tillämpa ICFs kärnkompetenser och att hålla sig ansvarig enligt ICFs etiska riktlinjer. Magnus lyder dessutom under sekretess och får inte föra vidare något av det som tas upp under era samtal.

 

Rådgivning

kan du givetvis få, inom ramen för Magnus övriga kompetenser och erfarenheter. Denna rådgivning är dock inte att betrakta som coaching utan som mentorskap eller mental rådgivning och faller därför inte inom ramen för ICF’s riktlinjer.

 

“Vi kan inte förändra andra – bara oss själva!”

 

Kvalitets tänk

från början till slut – från tanke till handling! I samarbetet klargörs vilket ansvar som vilar på respektive klient och coach – detta görs med en tydlig coach överenskommelse vid det inledande mötet. Här kan du som klienten även definiera målet/målen med samarbetet, om du så önskar.

I samband med sista sessionen utvärderas hela samarbetet och dess resultat – allt för att säkerställa hög kvalitet och klient nöjdhet!

 

“Coaching är en medveten investering i dig själv – för den människa du vill vara!”

ICF logo