Ledarskap

Chefskap

faller lätt i skuggan av ordet “ledarskap”. Alla vill vara ledare, men vad betyder ledarskap och chefskap för dig? Ledarskap är kanske inget man väljer själv, men när blir jag ledare och när är jag ledare? Hur får jag alla att springa åt samma håll? Hur tydlig är min kommunikation? Engagerar, inspirerar och motiverar jag andra? Hur driver jag förändringsarbeten?  Vem är just min förebild som chef/ledare? Frågorna är säkert lika många som svaren.

 

“IQ + EQ=IEQ?”

 

Ledarskap

med dig i centrum för den grundade ledare du vill vara. Där kommer Magnus att se dig, ge dig verktyg och utmaningar. Utmaningar som stärker och utmärker just dina kvalifikationer,  som för dig mot dina mål. Oavsett dina drag (Karismatisk, Transformationell*, Auktoritär, Demokratisk) kommer Magnus att finna den du är och vill vara.

 

“Detta är inte ännu en ledarskapskurs”

 

Magnus

som professionell ledarskaps coach, kommer aktivt att se och lyssna på dig i din profession och för den person du är! Magnus kommer att tillsammans med dig, bygga din profil med de block av egenskaper som du vill förändra.

Vi rör oss på alla plan: informations-, kommunikations-, personal-, aktivitetsplan till scenario planering, strategier och målstyrning.

Detta ger dig en tydlig färdriktning i att ta tag i dina frågor och förbättra ditt ledarskap.

 

Vinsten

i professionell coaching ger dig inte bara fördelar som att få nya perspektiv på utmaningar, utan också förmågan att ta bättre beslut, öka din effektivitet och självsäkerhet. Listan kan göras lång!  Vi ser att de personer och organisationer som har coaching på sin agenda, ökar sin produktivitet, tillfredställelse i balans mellan privat- och arbetsliv och förmågan att nå uppställda mål. Magnus kommer att hjälpa dig hur du förstärker dina resurser respektive tar bort dina hinder och tillåter dig därför att agera som den chef/ledare du vill vara!

 

Och du, som Mintzberg brukar säga,

“Leadership is earned and learned, not granted!”

 

Shared values.001