Om Magnus

Magnus GreenProfilePhoto

är coach inom näringsliv såväl som privatliv, kultur och idrott. Han är en öppensinnad, berest person som har över tjugofem år bakom sig inom näringslivet där han arbetat med försäljning, marknadsföring och varit försäljningschef på en internationell nivå.

 

“Att få arbeta med olika människor, oavsett kultur och backgrund, och att få se dem växa och prestera mer, är inte bara intressant utan bara så förbaskat kul”

 

Magnus har också en bakgrund inom musiken och att stå på scen är något som har blivit en röd tråd i olika sammanhang förutom musikaliskt, även genom arbete, föreläsning och undervisning. Spontanitet, ad hoc, fånga tillfället eller långsiktig planering, processer och struktur, är alla faktorer som har sin tid och plats i Magnus värld.

 

“Jag tror på ödmjukhet inför alla situationer, i möten med andra, och med sig själv. Vi påverkar i högsta grad våra egna resultat och prestationer “

 

En coach med transformeringen som drivkraft

skapar förutsättningarna till förändring. Transformering kan ta sig många uttryck, då Magnus tror på varje människas inre vilja och kraft i att förverkliga(s) eller förändra(s). Magnus startar med essensen, från kärnan i och vad som händer, och potentialen i vad som vill hända. Därefter arbetar han inne-ifrån-och-ut. När man tydliggör vilka möjligheter och resurser individen, gruppen eller organisationen har, skapas en stark grundad beslutande vilja och driv, en positiv energi som strävar och vill framåt.  Att därefter kanalisera den energin och ”rida vågen”, får till effekt att hinder undanröjs och allt blir möjligt.

Alla som har varit i den processen, kan reflektera till den känslan som uppstår i själva transformeringen. Som en klient uttryckte sig, berättar Magnus:

 

“Nu tror jag inte bara på att jag kan, utan jag både vet, ser, hör, känner och vill”

 

Helhets tänk

är att se verkligheten och situationer ur ett holistiskt synsätt – ”Look outside the box”.  Att kunna ta sig igenom utmaningar och förändringar på ett närvarande och grundat förhållningssätt ger struktur, stabilitet och styrka. Genom ett coachande förhållningssätt skapar Magnus en stark plattform av medvetenhet och ödmjukhet för sina klienter att agera utifrån.

 

Tjänster

Magnus hjälper dig med personlig mental träning som coach, i individuella möten eller i grupp. Ledarskap och organisations utveckling, förändringsarbeten och mentorskap. Utbildningar och föreläsningar inom försäljning och chefskap. Förutom detta tar Magnus även uppdrag som innefattar interim baserade ledarskapslösningar.

 

Magnus kunskapsbank

spänner från att vara diplomerad Professionell coach (ACC) utbildad av Anna-Lena Smith, en av pionjärerna inom coaching i Sverige.  CoachWalk Academy

 

Till TPLC coach, Transformational Presence Leadership and Coaching (CCE) utbildad av Alan Seale, PCC, CTPC, MSC, Transformation Catalyst

ICF New England Life Coach Of the Year 2014. Transformationalpresence

 

Magnus har flertalet ledarskaps-, marknadsförings- och försäljningsutbildningar i sin kunskapsbank (LMI, EFL, Radeptus, PROSALES mfl)

 

För närvarande kompletteras Magnus lärande i form av en Executive MBA utbildning. EFL Executive Foundation Lund

 

Sociala engagemang (CSR)

är något som ligger Magnus varm om hjärtat. Magnus stödjer olika organisationer för att bidra och hjälpa till för en positiv hållbar samhällsutveckling.

Röda Korset

Medecin Sans Frontieres

UNHCR

UNICEF

 

 

icflogo07                actp_cl                   efl-logo