Organisation

Organisationsutveckling

behövs vid jämna mellanrum då situationer förändras. Förändring är bra! Förändring sker runt omkring oss konstant. Upphovet/anledningen till förändring kan vara svårt att påverka, då vi endast kan påverka oss själva, individer så väl som organisation. Vad vi kan göra är att lära oss av förändring och vara bättre rustade då den sker för att snabbare kunna adaptera den nya situationen.

 

Yttre faktorer

eller händelser påverkar oss vare sig vi vill det eller ej, marknadsförändringar, konkurrenter och hinder. Det kan också vara nya möjligheter som föds – som vi inte har sett.

 

Inre faktorer

påverkar också och all förändring är tyvärr inte smärtfri utan ibland uppstår stagnation och låsningar i organisationer där förändringsprocesser kör fast. Det kan vara av många anledningar vilka kan vara svåra att finna och belysa, tex kommunikation, personella (strukturer, kompetenser) och aktiviteter (processer) mfl.

Var ligger då ansvaret: VD? Ledningsgrupp? HR? Finans? Operativ chefsnivå? Individnivå? – Och Vem Gör Vad?

 

Outplacement

eller inplacement sker kontinuerligt vid förändring, där stöd behövs i form av coaching av individer eller grupper för att snabbare komma in eller ur anställningar i syfte att öka produktiviteten. Stöd för stabs funktioner där HR och chefs funktioner ingår.

 

Magnus

hjälper företag och organisationer i förändringsarbeten. Uppgifterna kan gälla att identifiera och lyfta utmaningen ni ställs inför och vilken strategi som passar olika scenario.  Hur förändringsarbetet är förankrat i er vision, strategi, core competence och inte minst i er företagskultur.

Andra uppgifter kan gälla att identifiera vilka nya trender som påverkar er. Planera och strukturera framtida scenario som ni kan ta riktning och styra efter.

Magnus agerar på alla plan, som stöd för olika funktioner. Från VD, HR, chef/ledare till individ. Från strategiska till operativa funktioner. Med en bakgrund inom ledarskap och försäljning hjälper Magnus er finna essensen i era frågor och strategier.

Vem är ni – Vem vill ni vara?

 

Vinsten

blir att med hjälp av Magnus – en transformerande ledarskaps coach, sparas inte bara tid och pengar utan också energi. Energin investerar ni mycket bättre i er organisation.

 

“Företagande ska vara hållbart och motiverande! Då blir det bra, det märker inte minst er personal – utan dessutom era kunder!”