Försäljning

Vinna

eller försvinna! Det kan tyckas som ett enkelt och digitalt uttryck, men tyvärr är det verkligheten för företag och organisationer idag. Organisk tillväxt är en viktig ingrediens i företagande och påverkar essensen för de flesta.

 

Tuffare

affärsklimat ställer idag högre krav på säljorganisationen, säljchefen och säljaren, speciellt då konkurrensen hårdnar, produkter och tjänster blir mer lika och pris-pressen ökar. Vi ställs inför faktum inför olika frågor, val och strategier för att både behålla och vinna nya kunder.

 

“Varför ska kunden köpa/göra affärer med oss?”

 

Värdeförsäljning

handlar både om mjuka och hårda värden. Att säkerställa vilka kunder ni ska arbeta med. Val av strategi att agerar efter. Hitta essensen varför kunden ska köpa av just er,  och hur ni levererar över det förväntade. Bli en strategisk affärspartner i stället för en leverantör. Det handlar om att ligga steget före genom att vara smart, effektiv och agera proaktivt.

 

Magnus

har 20 års erfarenhet inom internationell försäljning både operativt på fältet och strategiskt som försäljningschef. Kunderna har varit allt från multinationella till mindre företag, B2B som B2C.

Som Magnus säger:

“Att driva försäljning är dels en process som följer givna mönster, och dels personifierat där vi ställs inför faktum att “människor köper av människor” och vi är alla olika”

 

Alltså handlar försäljning mer än att bara säljprocesser och säljmetodiker, vilket de flesta säljutbildning redan täcker in. Magnus hjälper er istället med skräddarsydda säljutbildningar och workshops,  säljföredrag och coaching av säljare/säljchefer. Han maximerar era  prestationer, genom att identifiera hinder och lyfta fram era resurser. Magnus hjälper till och skärper målfokusering och bygger en positiv säljkultur där alla hjälps åt att säkerställa högt uppställda mål och att vinna kundernas förtroende.

 

“Försäljning är en profession och bör hanteras därefter!”