Ledarskap

HAR DU RÄTT CHEFSKAP

då borde ledarskapet komma som ett brev på posten – eller?

Chefskapet faller lätt i skuggan av ordet ”ledarskap”. Alla vill vara ledare, men vad betyder ledarskap och chefskap för dig? Ledarskap är kanske inget man väljer själv, och hänger det ihop med mitt chefskap, agerande som chef, och min personlighet?

Frågorna är säkert lika många som svaren och en sak är säker det börjar alltid med dig själv och ditt egna ”personliga ledarskap”.

IQ + EQ=IEQ

Ledarskapsutveckling

där allt startar med dig och för den ledare du vill vara. Där kommer vi ge dig handgripliga verktyg och utmaningar. Verktyg som effektivt hjälper dig i din roll, utmaningar som stärker och utmärker just dina kvalifikationer, som för dig mot dina mål.

Shared values.001 I vårt samarbete

kommer vi, aktivt att se och lyssna på dig i din profession och tillsammans jobbar vi med din profil med de block av egenskaper som du vill förändra och förbättra.

Vi utgår från dig på en definierad ledarskaps pipeline, där vi tittar på dina, kompetenser, din tidsstyrning och dina värderingar. Vi rör oss på alla plan som hänger samman med er verksamhet och ditt ledarskap. Detta ger dig en tydlig färdriktning i att ta tag i dina styrkor, svagheter och därefter arbeta med ditt ledarskap.

Detta är inte ännu en ledarskapskurs

Vinsten

i professionell ledarskapsutveckling ger dig inte bara fördelar som att få nya perspektiv på utmaningar, utan också förmågan att kommunicera, ta beslut, öka din effektivitet och självsäkerhet. Listan kan göras lång!  Vi ser att de personer och organisationer som har kontinuerligt lärande och reflektion på sin agenda, ökar sin produktivitet, tillfredställelse i balans mellan privat- och arbetsliv och förmågan att nå uppställda mål.

Och som Mintzberg brukar säga,

Leadership is earned and learned, not granted!

Vi svarar gärna på dina frågor via telefon 072-325 48 96 eller info@mgn-consulting.com