Organisation

DYNAMISK ORGANISATIONSUTVECKLING

behövs hela tiden, vill jag påstå! Förändring är bra – Förändring sker runt omkring oss konstant. Upphovet/anledningen till förändring kan vara svårt att påverka, då vi endast kan påverka oss själva, individer så väl som organisation. Vad vi kan göra är att lära oss av förändring och vara bättre rustade då den sker för att snabbare kunna adaptera den nya situationen. Med en effektiv förändringsledning bryts förändringsprocessen ner i steg med en klar strategi.

 

Inre och Yttre faktorer

Inre faktorer påverkar all förändring och är tyvärr inte alltid smärtfri utan ibland uppstår stagnation och låsningar i organisationer där förändringsprocesser kör fast. Det kan vara av många anledningar,  kulturella, personella och aktiviteter (strategier, kommunikation, processer).

Yttre händelser påverkar oss vare sig vi vill det eller ej, marknadsförändringar, sammanslagningar och förvärv till neddragning. Det kan också vara nya möjligheter som föds – som vi inte har sett.

 

Inplacement och Outplacement

sker kontinuerligt vid förändring, där stöd behövs i form av coaching av individer eller grupper för att snabbare komma in eller ur anställningar i syfte att öka produktiviteten och ge ny motivation. Vara stöd i processen för stabs funktioner där HR och chefs funktioner ingår.

Inplacement Coaching är dels det effektivaste sättet att få nya medlemmar att leverera sin fulla kraft på halva tiden och dels att säkerställa att till synes obetydliga missförstånd i uppdraget för nyanställd inte orsakar stora problem längre fram. Den bästa garantin för en lyckad rekrytering och för klarhet i kommunikation i uppstartsfasen.

Outplacement Coaching för att ge de medarbetare som behöver en hjälp på vägen till nya utmaningar. En bidragande anledning att säkerställa att en individ kommer vidare i sin egna karriär efter avslut.

 

Mina tjänster

hjälper företag och organisationer i förändringsarbeten. Förändringsprocesser som berör struktur, strategi och resultat med individen i fokus. Vi tittar på ett aktivt, tydligt och synligt ledarskap, som är nyckeln till de flesta lyckade organisationsförändringar. Förändringsledning som ger Er insikt, verktyg och metoder för att praktiskt driva och lyckas med er organisations förändringsarbete.

 

Skärmavbild 2016-03-19 kl. 16.56.30

Andra uppgifterna kan gälla att identifiera och lyfta utmaningar ni ställs inför och vilken strategi som passar olika scenario. Hur förändringsarbetet är förankrat i er vision, strategi, core competence, code of conduct och inte minst i er företagskultur.

 

Jag agerar på alla plan, som stöd för olika funktioner – från VD, HR, chef/ledare till individ. Från strategiska till operativa funktioner – flexibilitet till processer. Med en lång bakgrund inom ledarskap, coaching och affärsutveckling hjälper jag er finna essensen i era frågor och strategier.

 

Vem är ni – Vem vill ni vara!

 

Vinsten

blir att ni ökar både medarbetarengagemang, motivation och effektivitet. Ni motverkar konflikter, misstrivsel och ohälsa vilket i många fall är mycket mer kostsamt både för individer och företag. I förändringsarbetet sparas inte bara tid och pengar utan också er egen energi – Energin investeras mycket bättre i organisationen.

 

Företagande ska vara hållbart och motiverande! Då blir det bra, det märker inte minst er personal – utan dessutom era kunder!

 

Jag svarar gärna på dina frågor via telefon 072-325 48 96 eller info@mgn-consulting.com