Organisation

DYNAMISK ORGANISATIONSUTVECKLING

behövs vid jämna mellanrum då situationer förändras. Förändring är bra! Förändring sker runt omkring oss konstant. Upphovet/anledningen till förändring kan vara svårt att påverka, då vi endast kan påverka oss själva, individer så väl som organisation. Vad vi kan göra är att lära oss av förändring och vara bättre rustade då den sker för att snabbare kunna adaptera den nya situationen. Med en effektiv förändringsledning bryts förändringsprocessen ner i steg med en klar strategi.

 


 

ANALYS

Nuläges analysen är där allt startar. Det är där vi samlar fakta om var ni står, som individer, team och organisation, Vi presenterar, belyser och låter er som klient fatta beslut hur förändringsarbetet ska genomföras. Analysen visar också var era fokusområden ligger och vilka era utvecklingsområden är. Detta blir basen för vårt samarbete som ger er medvetenhet och struktur i svåra beslut som tillåter er att fokusera på rätt saker, t.ex er business.

UTVECKLING

Från analys till handling – genom strukturerade steg följer förändringsprocessen med skräddarsydd utveckling där vårt fokus är hållbar och bestående positiv förändring. Klara aktion punkter som utmanar era invanda mönster och tanke sätt. Metoder och verktyg för olika scenario finns i vår arsenal tillsammans med nära dialoger ger det er optimala förutsättningar för förändring, tillväxt och resultat.


Inplacement och Outplacement

sker kontinuerligt vid förändring, där stöd behövs i form av coaching av individer eller grupper för att snabbare komma in eller ur anställningar i syfte att öka produktiviteten och ge ny motivation. Vara stöd i processen för stabs funktioner där HR och chefs funktioner ingår.

Inplacement Coaching är dels det effektivaste sättet att få nya medlemmar att leverera sin fulla kraft på halva tiden och dels att säkerställa att till synes obetydliga missförstånd i uppdraget för nyanställd inte orsakar stora problem längre fram. Den bästa garantin för en lyckad rekrytering och för klarhet i kommunikation i uppstartsfasen.

Outplacement Coaching för att ge de medarbetare som behöver en hjälp på vägen till nya utmaningar. En bidragande anledning att säkerställa att en individ kommer vidare i sin egna karriär efter avslut.


Våra tjänster

hjälper företag och organisationer i förändringsarbeten. Förändringsprocesser som berör struktur, strategi och resultat med individen i fokus. Vi tittar på ett aktivt, tydligt och synligt ledarskap, som är nyckeln till de flesta lyckade organisationsförändringar. Förändringsledning som ger Er insikt, verktyg och metoder för att praktiskt driva och lyckas med er organisations förändringsarbete.

Företagande ska vara hållbart och motiverande! Då blir det bra, det märker inte minst er personal – utan dessutom era kunder!

Vi svarar gärna på dina frågor via telefon 072-325 48 96 eller info@mgn-consulting.com