Försäljning

VINNA ELLER FÖRSVINNA

det kan tyckas som ett enkelt och digitalt uttryck, men det är verkligheten för företag och organisationer idag. Organisk tillväxt är en viktig ingrediens i företagande och påverkar essensen för de flesta. Med ett allt tuffare affärsklimat ställer idag högre krav på säljorganisationen, säljchefen och säljaren, speciellt då konkurrensen hårdnar, produkter och tjänster blir allt mer lika och pris-pressen ökar. Vi ställs inför faktum inför olika frågor, val och strategier för att både behålla och vinna nya kunder.

Varför ska kunden köpa/göra affärer med oss?

Sälj-Coaching

innefattar effektiv coaching av säljare och säljchefer, hur de ska förbereda sig, hur de ska bemöta/bearbeta sina kunder – från prospect till avslut!

Vi tittar på vad och hur de säljer in produkter/tjänster och företaget – Och inte minst sig själv.

Inspiration och motivation är ofta framgångs faktorer i försäljningsarbetet. En stor del i mitt arbete som säljcoach är att göra försäljning motiverade. Att inte tappa modet eller energin när man stöter på motgångar – utan skapa tillit, stark självkänsla och energi. Etablera säljplaner, få struktur, arbeta systematiskt och känna glädje i att försäljning är ett av världens roligaste jobb!

Som säljcoach skärper jag er målfokusering och skapar medvetenhet i vad som behöver göras för att vinna affärer.

Värdeförsäljning handlar både om mjuka och hårda värden. Att säkerställa vilka kunder ni ska arbeta med. Val av strategi att agerar efter.

Hitta essensen varför kunden ska köpa av just er,  och hur ni levererar över det förväntade. Bli en strategisk affärspartner i stället för en leverantör. Det handlar om att ligga steget före genom att vara smart, effektiv och agera proaktivt.

Skräddarsydda utbildningar

Färdiga programmoduler som anpassas och skräddarsys efter Era behov – Ni investerar alltså endast i det ni behöver! Utbildning varvas med säljcoaching och täcker hela säljprocessen från målsättning, planering och uppföljning till prospecting och avslut. B2B, B2C och KAM försäljning med olika verktyg och metodiker som skapar kundvärde och genererar tydliga försäljningsresultat.

Vi genomför även personliga profil analyser med fokus på sälj (Cubiks & Garuda certifierad).

Resultat = Aktivitet + Effektivitet + Kompetens + Engagemang

Vinsten

Alltså handlar försäljning mer än att bara säljprocesser och säljmetodiker, vilket de flesta säljutbildning redan täcker in. Vi hjälper er istället med skräddarsydda säljutbildningar och workshops,  säljföredrag och sälj-coaching av säljare/säljchefer. Tillsammans skärper vi målfokusering och bygger en positiv säljkultur där alla hjälps åt att säkerställa högt uppställda mål och att vinna kundernas förtroende – allt för att skapa framgång och positiva resultat.

Försäljning är en profession och bör hanteras därefter

Vi svarar gärna på dina frågor via telefon 072-325 48 96 eller info@mgn-consulting.com