Interim management

HIT THE GROUND RUNNING

Som interim chef är jag en resurs som med kort varsel kan täcka ledande roller som befinner sig i en förändring eller utvecklingsstadiet. Det kan vara inför en rekrytering eller en oplanerad exit av en ledande person(transition) där ni vill upprätthålla chefsskapet.

Jag har som tillfällig chef möjligheten att under en viss tidsperiod genomföra viktiga ledningsfunktioner, driva projekt eller köra förändringsledning mm. Arbetet likställer en heltidsanställd chef, fast på konsult basis.

Det bästa från två världar

Som interim chef har jag en senior profil och kunskap som ger en bred bas att stå på inför de flesta uppdrag – Till skillnad från en managementkonsult, vars huvudfokus ligger på rådgivning, ligger fokus inom Interim Management på att skapa genomförandekraft och resultat från dag 1.

Hög flexibilitet och fullt ansvarstagande i chefsfrågor.

De kunder som anlitar Interim och Transition Management uppskattar den genomförandekraft som fås samtidigt som jag använder min erfarenhet för att ge råd och coaching i viktiga frågor. Många gånger är det som att få ut det bästa utav av två världar.

Vi svarar gärna på dina frågor via telefon 072-325 48 96 eller info@mgn-consulting.com