Mergers and acquisitions

SAMMANSLAGNINGAR OCH FÖRVÄRV

Det är hyfsat enkelt att förvärva bolag idag då det finns många specialister i ämnet, tänk Mckinsey, Deloitte, JP Morgan, S&P, PWC mfl. Den stora resan startar efter förvärvet då vi inser att förändringar är ett måste för att få företagen att ”kugga samman” och gå i rätt riktning.

I dagens företagsklimat sker mycket förändringar, och idag snabbare än någonsin. Det sägs att 7 av 10 förändringsprojekt fallerar. Förändring är i värsta fall ovälkommet och skrämmande, i bästa fall otryggt. För att lyckas med förändringsarbeten behöver vi anta ett holistiskt perspektiv och förstå människan såväl som tekniken och förändringsresan.

En bra förändringsledare förstår förändringsfaser, kriskurvan, kan i grupp extrahera och konkretisera både målbild och vision, hanterar driv- och motkrafter och har förmåga att kommunicera med olika stilar för att nå olika människor. Förändringsledarrollen ställer krav på en leveransfokuserad men ödmjuk inställning och en stor portion uthållighet.

Vi svarar gärna på dina frågor via telefon 072-325 48 96 eller info@mgn-consulting.com