Profilanalys

Jag är certifierad i två olika profilanalys instrument

Cubiks personlighetstester

Garuda profilanalys

ANALYSVERKTYG MED HUVUD, HJÄRTA OCH BEN

Jag erbjuder flera olika analysverktyg som hjälper dig själv, eller att få individer, team och organisationer att växa och nå önskat resultat. Jag tillhandahåller verktyg från Garuda som är en väletablerad producent och leverantör av analysverktyg till privata och offentliga verksamheter i hela Sverige.

Verktygen ger dig stöd hela vägen från kompetensbaserad rekrytering till vidareutveckling av medarbetare.

 

Garudamodellen

Garuda`s analysverktyg bygger på en pedagogisk modell som delats in i huvud, hjärta och ben. Modellen ökar förståelsen för analysverktygens uppbyggnad och funktion. Dessutom ger den organisationen ett gemensamt HR-språk och underlättar helhetssynen på utveckling av individ, grupp och organisation.

Analysverktygen lämpar sig utmärkt som underlag i utvecklande coaching samtal för att hitta och stödja utvecklingspotentialer, vilket gör att självinsikten och medvetenheten ökar och klienten tar sig snabbare mot sina mål.

 

HeadHuvudet handlar om vår struktureringsförmåga –
hur vi angriper, bearbetar och strukturerar problem samt hur vi genererar idéer. (IQ)

 

HeartHjärtat kännetecknas av vår samvaroförmåga – det vill säga vår förmåga att samarbeta och etablera harmoniska relationer samt hur vi säljer in våra idéer. (EQ)

 

LegsBenen står för vår handlingsförmåga –
förmåga till inflytande och resultatansvar samt hur vi genomför våra idéer. (Energi)

 

Fyra grundläggande funktioner – fyra fokusområden

Ingen kan fokusera på allt samtidigt. Varje individ, fokuserar, medvetet eller omedvetet, på olika områden beroende på hur ex vis den aktuella arbetssituationen, uppgifterna eller arbetsmiljön ter sig. Förutom att sätta samman och skapa team med rätt personer för rätt uppgifter, är en av ledarens viktigaste uppgifter att hjälpa sina medarbetare att fokusera på rätt områden.

FokusModellen bygger på teorin att det i varje avdelning eller grupp finns fyra grundläggande områden som måste täckas för att skapa optimalt resultat. Som individ kan man ha mer eller mindre fokus på dessa olika områden och därför är det viktigt att kunna skapa grupper med kompletterande kompetenser och fokusområden.

Modellen används idag av en mängd olika företag och organisationer just för att den är så enkel att förstå och bidrar till att skapa ett gemensamt språk på alla nivåer i en organisation. Flera av Garudas profilverktyg är uppbyggda kring FokusModellen.

 


FokusProfilen

Ett verktyg – sju moduler – obegränsade möjligheter

FokusProfilen är ett multifunktionellt HR-verktyg som inte bara ger dig sju olika sorters person- och teamprofiler, utan även en konkret samtalsmodell att applicera på en mängd utvecklingsprocesser såsom coachning, 360-graderssamtal, medarbetarsamtal, karriärplanering och konflikthantering. FokusProfilen är webbaserad och profilen finns att tillgå på 16 olika språk.

Beroende på behov, drivkrafter och intressen fokuserar individer sin tid och energi på olika saker. Utifrån FokusProfilens fyrfältsmodell får du en konkret och tydlig utgångspunkt för diskussioner kring var såväl enskilda individer som team har sitt fokusområde.

 

PersonProfil
–  Individens egen upplevelse av sitt fokusområde

 

SpegelProfil
–  Kollegors, chefers och medarbetares upplevelse av personen

 

UtvecklingsProfil
–  Chefens önskemål om hur individen bör utveckla sig

 

KravProfil
–  Vilka krav som finns i arbetet

 

DrömjobbsProfil
–  Hur individen önskar att han/hon skulle kunna fokusera i arbetet

 

TeamProfil
–  Vilka krav som ställs på teamet (vilka uppgifter ska lösas)

 

GruppProfil
–  Hur teamets samlade profiler ser ut

 


Jag svarar gärna på dina frågor via telefon 072-325 48 96 eller info@mgn-consulting.com